Kwaliteit

//Kwaliteit
Kwaliteit2021-05-28T19:07:26+01:00

In ons tandheelkundig centrum werken onze behandelaars met de modernste apparatuur. Onze behandelkamers zijn toegerust op het verlenen van de beste zorg. Daarnaast kunt u rekenen op hoogwaardige materialen en technieken. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn we voortdurend bezig met het optimaliseren van de hygiëneprotocollen. Op deze manier staan wij garant dat ons instrumentarium schoon en steriel worden gebruikt.

Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen studiegroepen
  • Interne scholing
  • Kennistoetsen
  • Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Onze tandartsen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Onze mondhygiënisten staan ingeschreven bij de Vereniging van Mondhygienisten (NVM).

De behandelaars houden zich bij hun beroepsuitoefening aan de gedragsregels en praktijkrichtlijnen die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Call Now Button