Klachten

//Klachten
Klachten2017-01-12T18:05:53+01:00

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Wij hanteren procedures en richtlijnen volgens de laatste wetenschappelijke standaarden. Op deze manier willen we u de beste tandheelkundige behandeling in Hoogvliet bieden. De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts.

Tóch kan het weleens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij vragen u uw klacht voor te leggen tijdens een gemaakte afspraak voor een consult of via de e-mail door te sturen naar info@kapittelhof.nl of via ons contactformulier. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie, KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Call Now Button